Publicatiedatum: 04-01-2019

Nieuws

Nieuwe modelformulieren voor beoordeling kwaliteit kinderopvang

Het ministerie van SZW heeft nieuwe rapporten met modelformulieren gepubliceerd. Deze zijn aangepast aan de kwaliteitseisen die gelden per 1 januari 2019.

Overzicht van eisen

De modelformulieren geven een overzicht van de eisen die worden getoetst bij een inspectiebezoek op de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Op deze manier kan de toezichthouder op een gestructureerde manier informatie verzamelen tijdens een inspectiebezoek. Ook is het hierdoor mogelijk om bevindingen van inspecties onderling te vergelijken.

Download