Publicatiedatum: 10-12-2018

Nieuws

VNG-inbreng AO Kinderopvang 13 december

Voor het AO Kinderopvang vraagt de VNG samen met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland aandacht voor enkele onderwerpen uit de eerder opgestelde 'Taskforce Kinderopvang', die als doel heeft de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te stimuleren.

Aanleiding

In juli 2018 heeft het kabinet gereageerd op het advies van de Taskforce. De VNG heeft aangestuurd op een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie SZW omdat de VNG het op een aantal essentiƫle punten niet eens is met de kabinetsreactie en vindt dat het advies van de Taskforce uitgebreide aandacht verdient. Dit heeft de Commissie voor SZW ter harte genomen en op 22 november vond dit overleg plaats. Voorafgaand aan het rondetafelgesprek schreef de VNG samen met de PO-raad, SWN en BMK een position paper.

Bij het rondetafelgesprek was wethouder Moorman (gemeente Amsterdam) aanwezig als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten.

Inbreng Algemeen Overleg

Het voor het rondetafelgesprek opgestelde position paper geldt als de VNG-inbreng voor het aanstaande Algemeen Overleg (AO) op 13 december in de Tweede Kamer.

De VNG vraagt in het postion paper onder meer aandacht voor actie van het kabinet op de volgende punten:

  • Laat samen met betrokken partijen aanvullend onderzoek doen naar de opbrengsten op de langere termijn van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs en jeugdhulp.
  • Geef gemeenten de mogelijkheid om te ontschotten/bundelen (of onderzoek op zijn minst de mogelijkheden).
  • Ontwikkel alternatieve benaderingen voor gezamenlijke huisvesting.

Meer informatie