Publicatiedatum: 17-12-2018

Nieuws

3 vragen aan adviseur Laura Winters

Adviseur Laura Winters ondersteunt en adviseert gemeenten op het gebied van toezicht en handhaving kinderopvang. Zij werkt voor het programma Kinderopvang van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN). Dit team bestaat uit 6 personen en zij adviseren gemeenten door heel Nederland.

Ook verzorgt het team trainingen voor zowel ambtenaren kinderopvang als toezichthouders van de GGD, verzorgen de adviseurs presentaties op regiobijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen en zijn zij gesprekspartners voor de ketenpartners voor de Wet kinderopvang (Wko). Maar ook het leiden van een landelijke klankbordgroep, juristenpool of het ontwikkelen van standaard formats, handreikingen, voorbeeldbeleidsstukken en dergelijke is dit team niet vreemd.

Wij vroegen Laura naar haar verwachtingen en ervaringen na bijna 8 maanden werkzaam te zijn bij VNG KCHN.

Wat verwachte je toen je voor het KCHN kwam werken?        

"Ik werkte al 13 jaar voor een gemeente, waarvan ruim 8 jaar (vooral solo) op het beleidsdossier kinderopvang. Het leek mij leuk om weer in een team te gaan werken en ik wilde graag mijn kennis verdiepen en daarmee meerdere gemeenten ondersteunen. Binnen het programma Kinderopvang is mijn gemeentelijke ervaring een goede aanvulling bij het adviseren van gemeenten. VNG KCHN is een groeiend bedrijf in ontwikkeling waar alle ruimte geboden wordt voor initiatief.

Na een aantal jaar op kantoor te hebben gewerkt, trok het ambulante werken door het hele land mij aan. Alles heeft ruimschoots aan mijn verwachtingen voldaan. Ik blijf dan ook na mijn eerste jaar met veel plezier VNG KCHN werken."

Zijn er zaken die je opvallen nu je landelijk met kinderopvang bezig bent?

"In de basis zijn bij veel gemeenten de vraagstukken waar zij mee zitten, grotendeels gelijk. En dat maakt dit werk zo waardevol, want we kunnen de kennis uit het hele land combineren. Door het verschil tussen grote en kleine gemeenten, stedelijke gebieden en landelijke gebieden kan de aanpak lokaal erg divers zijn. Het is mooi om te zien hoe gemeenten dit oppakken en dat er binnen de Wko ruimte is voor lokale nuances en dat die ook ingevuld worden."

Heb je goede voornemens voor 2019?

"Jazeker! We werken hard aan het afronden van de handreiking samenwerking. Deze handreiking geeft ambtenaren kinderopvang handvatten om de samenwerking met de andere gemeentelijke afdelingen, zoals het sociaal domein, vorm te geven. Met deze ondersteuning zijn gemeenten beter in staat om zaken integraal en preventief aan te pakken.

Daarnaast wil ik graag volgend jaar meer gemeenten individueel adviseren zoals ik dit jaar bij de gemeente Veenendaal heb gedaan. Kortom ik zie nog genoeg mogelijkheden voor 2019."