Publicatiedatum: 19-04-2019

Nieuws

Webinar 'Jaarverantwoording Wet Kinderopvang' terugkijken

Tijdens het webinar 'Jaarverantwoording Wet Kinderopvang' op 18 april kregen alle deelnemers uitleg over het aanleveren van gegevens voor de jaarverantwoording en konden ze al hun vragen stellen.

Kon u helaas niet deelnemen of wilt u het webinar terugkijken, dan kan dat nu op YouTube. U kunt natuurlijk geen vragen meer stellen, maar u krijgt wel de algemene uitleg en het antwoord op alle vragen die tijdens het webinar zijn gesteld. Deze vragen en antwoorden zijn gebundeld in het overzicht 'Vragen en antwoorden jaarverantwoording kinderopvang 2018' (pdf). Ook kunt u de presentatie van het webinar (pdf) teruglezen.

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang

Vanaf dit jaar verloopt de verantwoording kinderopvang via de Inspectie van het Onderwijs (de Inspectie). De Inspectie stelt online een concept-jaarverslag met vooraf ingevulde gegevens beschikbaar. De vragenlijst voor de concept-jaarverantwoording Wet kinderopvang 2018 voor uw gemeente staat klaar in het Internet schooldossier (ISD).

Elke gemeente heeft halverwege maart een schrijven ontvangen met daarin de inloggegevens voor het ISD. Als er vragen bestaan over deze gegevens of de brief is onverhoopt niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met kinderopvangverberg dit@owinsp.nl.

Controlelijsten en voortgangsmonitor

Om de gegevens in de concept-jaarverantwoording te kunnen controleren, worden op Mijn DUO de controlelijsten en de voortgangsmonitor beschikbaar gesteld. Deze bestanden kunt u uiterlijk tot 28 mei downloaden. Heeft u vragen over deze bestanden, dan vindt u in de bijlage een toelichting. Raadpleeg bij vragen ook de handleiding 'Toelichting op bestanden Mijn DUO' (pdf).

U dient het jaarverslag over 2018 uiterlijk 1 juli 2019 aan de Inspectie beschikbaar te stellen.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over het gebruik van het ISD of andere vragen over de jaarverantwoording kunt u contact opnemen met het Loket Onderwijsinspectie 088-669 60 60 of via het contactformulier. Binnenkort vindt u op Naleving.net een overzicht van de tijdens het webinar gestelde vragen en antwoorden.