Publicatiedatum: 08-04-2019

Nieuws

Kinderopvangtotaal serie bkr voor baby’s: Horizontale groepen en meer pm’ers

De nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr) voor baby’s levert een hoop gepuzzel op in de kinderopvang. De oplossing bestaat niet. In een serie op Kinderopvangtotaal vertellen houders en medewerkers in de kinderopvang hoe zij invulling geven aan de nieuwe bkr én welke argumenten daaraan ten grondslag liggen.

Deel 3: Van verticaal naar horizontaal én meer pm’ers op de groep.

KC ’t Speelkwartier in Veenendaal (Kwink Kinderopvang) had verticale groepen. Maar met de IKK-maatregelen in het vooruitzicht én het plan de locatie eens een metamorfose te geven, stak het team de koppen bij elkaar. In kleine subgroepjes werd gesproken over een mogelijke nieuwe groepsindeling, inrichting en speelmateriaal, roostering en de groepen van ieders voorkeur en meer. "Het was een groot project dat zeker vier maanden in beslag nam", vertelt teamleider Marjolein Hul, "maar het mooie is dat pedagogisch medewerkers zelf de puzzel hebben gelegd."

Flexibel aanbod

Sinds dit jaar bestaat de locatie niet meer uit verticale groepen, maar uit horizontale groepen. Er is een 0-1 groep waar kinderen doorstromen naar een 1-4 groep. En er is een 0-2 groep waar kinderen doorstromen naar de 2-4 groep. "Een flexibel aanbod waarmee je niet alleen ouders en kinderen bedient, maar ook makkelijker kunt inspelen op vraag en aanbod", vertelt Hul.

Lees verder op Kinderopvangtotaal.