Streng aan de Poort | Eindrapport

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 06-03-2019

Sinds 2017 werken de GGD’en en gemeenten volgens de werkwijze ‘Streng aan de Poort’. Houders krijgen hiermee te maken als zij een nieuw kindercentrum of gastouderbureau willen openen, bij een verhuizing of wijziging van houder. De evaluatie van de werkwijze ‘Streng aan de Poort’ bestond uit een enquête onder gemeenten en GGD’en met overwegend kwalitatieve vragen. Daarnaast is de data over het onderzoek voor registratie (OVR) en onderzoek na registratie (ONR) geanalyseerd voor 2015, 2016 en 2017.

Conclusies

In 2017 zijn de meeste gemeenten en GGD’en gestart met ‘Streng aan de poort’. De GGD’en en gemeenten zijn er over het algemeen positief over. Ze hebben door deze werkwijze meer handvatten om incapabele houders tegen te houden. De OVR zijn uitgebreider dan voorheen en kosten daardoor meer tijd. De ONR kosten daarentegen iets minder tijd. Ook constateren de toezichthouders minder overtredingen bij de ONR, waardoor er minder handhaving ingezet hoeft te worden.