Training Handhaafbaarheid van rapportages

Het doel van deze training is om u inzicht te geven in de wensen en eisen voor rapportages die nodig zijn voor toezicht en handhaving. Na de training heeft u meer zicht op de mogelijk- en onmogelijkheden met betrekking tot toezicht en handhaving Wet kinderopvang.

Als toezichthouder bent u in staat om beter handhaafbare rapportages op te stellen en bent u zich meer bewust van het proces na verzending aan gemeente. Als handhaver bent u beter in staat om de ontvangen rapportage inhoudelijk te beoordelen (de toets die u vanuit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verplicht bent te doen) en het gesprek aan te gaan met de toezichthouder over de ontvangen rapportage.

Tijdens de training is onder meer aandacht voor:

  • Handhaafbaarheid van teksten en bevindingen
  • Rapportages in relatie tot wetgeving
  • Handhavingsbesluiten en jurisprudentie casussen

Doelgroep

Collega's die belast zijn met toezicht en/of handhaving kinderopvang binnen hun gemeente. U kunt deze training als gemeenteambtenaar samen met uw toezichthouder van de GGD volgen.

Datum

Een datum voor deze training staat nog niet vast.

Kosten en annuleren

De kosten voor deze training bedragen € 395,- per persoon (exclusief btw).

Heeft uw gemeente een Handhavingsabonnement bij VNG KCHN? Dan is de training mogelijk gratis. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Stuur dan een e-mail naar naleving@vng.nl.

Kunt u onverwacht toch niet deelnemen, dan kunt u tot 1 maand voor aanvang van de training kosteloos annuleren of kunt u - tot op de dag van de training - een vervanger aanwijzen. Mail uw wijziging o.v.v. de naam van de training aan trainingkinderopvangverberg dit@vng.nl.

Het maximale aantal deelnemers voor deze training bedraagt 15. Wacht daarom niet te lang met aanmelden als u wilt deelnemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de training kunt u terecht bij Sabine Beerbaum: 06-13361862.

Wettenpocket Kinderopvang

VNG KCHN heeft alle wetten, regelingen en besluiten over de Wet kinderopvang gebundeld in een handige Wettenpocket Kinderopvang. In handzaam A5-formaat, zodat u deze makkelijk mee kunt nemen. U kunt deze, met of zonder updates, bestellen via het speciale bestelformulier.