7-Daagse Basistraining Toezichthouder Wet kinderopvang | GGD GHOR en KCHN

Vanaf januari 2019 biedt het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR Nederland in samenwerking met de VNG KCHN de nieuwe Basistraining toezichthouder Wet kinderopvang aan. De training bestaat uit 7 dagen: 6 trainingsdagen en een terugkomdag.

Het LCTK heeft onderzoek gedaan naar de basiskennis en -vaardigheden die de toezichthouders Wet kinderopvang (Wko) nodig hebben. Deze kennis en vaardigheden hebben nu een plek gekregen in de nieuwe training. De training richt zich op toezichthouders met 1 tot 3 maanden ervaring.

Inhoud en doel van de training

Tijdens de training leert u, als de beginnende toezichthouder, de basis van het vak. U leert de systematiek van de Wko en het gebruik daarvan. De theorie, oefeningen en casuïstiek hebben betrekking op kindercentra en gastouders. Het is van belang dat u al enige ervaring heeft opgedaan, zodat u de lesstof (deels) in de praktijk kan plaatsen. Het is niet mogelijk om zonder (concreet zicht op een) een werkplek als toezichthouder Wko, deel te nemen aan deze training.

Praktijk staat centraal

De cursus is heel praktisch ingestoken. Aan bod komt recente casuïstiek en er is ruimte voor het inbrengen van eigen casussen. Ook krijgt u (huiswerk-) opdrachten om de geleerde theorie gelijk in de praktijk te brengen en oefent u met vaardigheden. Zo kunt u bijvoorbeeld een inspectierapport voorleggen aan de trainer en krijgt u daarover feedback.

Wat kunt u na de training?

Na de training heeft u kennis van de Wet kinderopvang (Wko) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U (her)kent:

  • de eisen die gesteld worden aan kwalitatieve kinderopvang;
  • de rol en de bevoegdheden van de toezichthouder;
  • het werkveld;
  • het proces van toezicht en handhaving;
  • het toezichtsinstrumentarium.     

De training richt zich ook op het kunnen toepassen van die kennis in de praktijk. U leert:

  • gebruik te maken van diverse beschikbare informatiebronnen zoals het ondersteuningsportaal en wetten.nl;
  • zich op te stellen als toezichthouder door aandacht voor vaardigheden als oordeelsvorming, houding en gespreksvoering.

Als bewijs van deelname aan de training ontvangt u een certificaat.

Cursusmateriaal

Deelnemers krijgen tijdens de training diverse hand-outs, handreikingen en een wettenpocket. 

Wie zijn de trainers?

De eerste trainingsdag wordt gegeven door Klaasje Wilbrink van VNG KCHN en door 1 van de medewerkers van het LCTK van GGD GHOR Nederland. De andere trainingsdagen verzorgt Klaasje Wilbrink samen met Sabine Beerbaum, eveneens van VNG KCHN. Zij hebben allen ervaring in het geven van trainingen aan toezichthouders. Daarnaast beschikken zij over actuele kennis van wet- en regelgeving en kennen zij de toezichts- en/of handhavingspraktijk.

Trainingsdata in 2019

  • 9, 10, 25 en 26 september, 9 en 10 oktober. De terugkomdag is op 6 november
  • Bij voldoende aanmeldingen is er nog een optionele vierde ronde eind november 2019

Locatie

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Wat kost de training?

De prijs per deelnemer bedraagt € 2.450,- (exclusief btw; dit komt neer op € 2.964,50 inclusief 21% btw).

Heeft uw gemeente een Handhavingsabonnement bij VNG KCHN? Dan krijgt u 10% korting. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Stuur dan een e-mail naar naleving@vng.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar trainingkinderopvangverberg dit@vng.nl.