Trainingen Kinderopvang

Hier vindt u een overzicht van de trainingen die KCHN aanbiedt over toezicht en handhaving van de kinderopvang. De trainingen zijn onderverdeeld in basis- en vervolgtrainingen. Op het programma staan trainingen in het kader van het Nieuwe Toezicht en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Daarnaast ook maatwerktrainingen, zoals handhaafbaar rapporteren voor toezichthouder, praktisch handhaven en illegale kinderopvang. 

Vanaf 2018 vragen we voor alle trainingen kinderopvang een eigen bijdrage. Dit heeft er mede mee te maken dat het voor de subsidieverstrekker - het ministerie van SZW - niet mogelijk is om de volledige trainingskosten vanuit subsidie te financieren. Is uw gemeente of uitvoeringsorganisatie aangesloten op ons Handhavingsabonnement? Dan kunt u 4 ééndaagse trainingen voor handhaving binnen het sociale domein, met 2 personen kosteloos bijwonen. Op alle overige trainingen en bijeenkomsten ontvangt u 10% korting.

Basistraining Toezichthouder Wet kinderopvang

Bent u onlang begonnen als toezichthouder Wet kinderopvang? In deze 7-daagse training leert u de basis van het vak.

Basistraining Aanvraag en wijziging LRK

Gaat u zich voor uw gemeente bezighouden met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Deze training maakt u wegwijs in de processen van aanvraag en wijziging.

Basistraining: Toezicht en Handhaving

Bent u als gemeente-ambtenaar of GGD-medewerker belast met toezicht en handhaving kinderopvang? Met deze training legt u de basis voor uw werkzaamheden.

Vervolgtraining: Handhaving kinderopvang

In deze verdieping van onze basistraining toezicht en handhaving, maakt u aan de hand van casuïstiek kennis met o.m. de verschillende processen en juridische kaders.

Training 'Kinderopvang, hoe zat het ook alweer?'

In deze training breidt u uw kennis over toezicht en handhaving uit. Aan bod komen onder meer houderwijzigingen, de VOG RP en publiceren van besluiten.

Training Handhaafbaarheid van rapportages

Na deze training bent u in staat om beter handhaafbare rapportages op te stellen én om rapportages beter inhoudelijk te beoordelen.