Trainingen Kinderopvang

Hier vindt u een overzicht van de trainingen die KCHN aanbiedt over toezicht en handhaving van de kinderopvang. De trainingen zijn onderverdeeld in basis- en vervolgtrainingen. Op het programma staan trainingen in het kader van het Nieuwe Toezicht en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Daarnaast ook maatwerktrainingen, zoals handhaafbaar rapporteren voor toezichthouder, praktisch handhaven en illegale kinderopvang. 

Sinds 2018 vragen we voor alle trainingen kinderopvang een eigen bijdrage. Dit is mede omdat het voor de subsidieverstrekker - het ministerie van SZW - niet mogelijk is om de volledige trainingskosten vanuit subsidie te financieren.

Basistraining Toezichthouder Wet kinderopvang

Het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang van GGD GHOR Nederland biedt in samenwerking met de VNG KCHN de nieuwe Basistraining toezichthouder Wet kinderopvang aan.

Basistraining Aanvraag en wijziging LRK

Gaat u zich voor uw gemeente bezighouden met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Deze training maakt u wegwijs in de processen van aanvraag en wijziging.

Basistraining: Toezicht en Handhaving

Bent u als gemeente-ambtenaar of GGD-medewerker belast met toezicht en handhaving kinderopvang? Met deze training legt u de basis voor uw werkzaamheden.

Vervolgtraining: Handhaving kinderopvang

In deze verdieping van onze basistraining toezicht en handhaving, maakt u aan de hand van casu├»stiek kennis met o.m. de verschillende processen en juridische kaders.