Publicatiedatum: 20-02-2019

Nieuws

VNG KCHN introduceert de eerste 2 e-learningmodules

Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) introduceert haar eerste 2 e-learningmodules. In deze modules staan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) centraal.

De modules sluiten aan bij de visie op ontwikkelen en blended learning; een manier van leren waarbij naast klassikale bijeenkomsten, ook de toegevoegde waarde wordt gezien van een digitale leeromgeving. Dit past bij het nieuwe werken, los van tijd en plaats. Leren op het moment dat het u uitkomt.

Toekomstige modules

Naast deze 2 modules verwacht KCHN voor de zomer nog 2 modules op te leveren: Fraudealertheid in de P-wet en Fraudealertheid in de Zorg, voor medewerkers in de frontoffice.

Kosten

De kosten per module bedragen € 39,95 exclusief btw per persoon. Tot 1 mei 2019 betaalt u de introductieprijs van € 35,- per persoon.

Heeft uw gemeente een Handhavingsabonnement bij VNG KCHN? Dan heeft u het recht om jaarlijks 8 modules kosteloos te volgen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Stuur dan een e-mail naar naleving@vng.nl.

De e-learnings