Toezicht en handhaving: vangrail van de samenleving! | Whitepaper

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 20-12-2018

De tijd is rijp voor een toekomstbestendige rol van toezicht en handhaving, die verbonden is aan de veranderde integrale dienstverlening vanuit gemeenten. Met het Whitepaper toezicht en handhaving bieden VNG KCHN en Lysias Advies gemeenten handelingsperspectief om te komen tot operationalisering van integraal toezicht en handhaving in het gemeentelijk domein.

De grote opgave bij de toekomstbestendige rol richt zich op het versterken van de rol van toezicht en het verbinden van de diverse gemeentelijke domeinen. En op die manier handhaving en sanctionering zoveel mogelijk voorkomen.

Vangrail

Voor gemeenten is toezicht en handhaving een noodzakelijke taak, en niet alleen bij incidenten. Noodzakelijk om de kwaadwillende burger doortastend aan te pakken en ook om de kwetsbare burger te beschermen. Zo heeft de overheid de taak de burger te helpen op het goede spoor te blijven, maar ook om de burger te beschermen tegen bijvoorbeeld louche bemiddelaars in de zorg. Met andere woorden: de overheid functioneert als vangrail van de samenleving.

Gelukkig blijkt uit onderzoek dat VNG KCHN liet uitvoeren door Lysias Consulting Group dat in gemeenten al heel veel initiatieven worden ontplooid. Vaak vanuit energie en enthousiasme van de uitvoeringspraktijk, maar helaas nog iets te vaak zonder heldere visie en bestuurlijk commitment.

Opzetten leer- en ontwikkelprogramma

De bevindingen geven alle aanleiding om een leer- en ontwikkelprogramma op te zetten dat gemeenten helpt om onderling kennis, ervaringen en werkwijzen uit te wisselen. VNG KCHN start dit programma met een aantal pilotgemeenten en laat de invulling van het programma aansluiten bij de lokale opgaven en wensen. De hiermee opgedane kennis en expertise wordt gedeeld met andere gemeenten, waardoor er een vliegwiel ontstaat dat alle gemeenten verder brengt.