VNG KCHN Jaarverslag 2018

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 01-05-2019

Het jaarverslag 2018 laat zien dat VNG KCHN wederom bouwde aan de visie: 'Samen door handhaving naar naleving!' Als organisatie ging VNG KCHN in 2018 haar tweede jaar in: een jaar waarin het kenniscentrum wederom bijgedragen heeft aan het versterken van de gemeentelijke toezichts- en handhavingspraktijk.

Integrale kijk

1 van de belangrijkste ontwikkelingen waar VNG KCHN in 2018 aan gewerkt heeft is een meer integrale kijk op toezicht en handhaving in het sociaal domein. Deze visie werd samen met een praktisch ontwikkelmodel gepresenteerd in de whitepaper 'Toezicht en handhaving: vangrail van de samenleving!'

Leeswijzer jaarverslag

Deze en andere activiteiten van VNG KCHN in 2018 worden in dit jaarverslag nader toegelicht. Hoofdstuk 2 vertelt meer over VNG KCHN als organisatie. De hoofdstukken die daarna volgen werpen een blik op verschillende activiteiten die het kenniscentrum het afgelopen jaar heeft ondernomen, onderverdeeld naar de kerntaken:

  • Het bieden van toepasbaar advies en ondersteuning;
  • Het delen van kennis;
  • Verschillende partijen bij elkaar brengen ten behoeve van de handhavingspraktijk van gemeenten;
  • De meest actuele kennisbank beschikbaar stellen;
  • Ruimte bieden voor innovatie.

Infographic VNG KCHN

Onderstaande infographic laat u in vogelvlucht zien op welke manieren VNG KCHN de gemeenten heeft ondersteund in 2017 en 2018. Klik op de afbeelding voor het volledig formaat van de infographic.