VNG KCHN Jaarverslag 2017

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 08-03-2018

In dit jaarverslag lichten we een aantal activiteiten uit 2017 nader toe. Allereest kunt u meer lezen over onze missie en visie. Daarna nemen we u mee in de activiteiten die wij het afgelopen jaar hebben uitgevoerd, zoals het leveren van operationele ondersteuning aan gemeenten, het geven van trainingen, het organiseren van bijeenkomsten voor de uitwisseling van kennis tussen gemeenten en ketenpartners en het ontwikkelen van verschillende handreikingen.