Samen werken aan handhaving in het sociale domein | Handhavingsabonnement VNG KCHN

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 17-10-2017

Hoe voorkomt u als gemeente fouten en fraude met bijstandsuitkeringen? Wat doet u als u een fraudesignaal ontvangt over een zorgaanbieder die cliënten in uw gemeente onvoldoende zorg biedt? Op welke manieren kunt u de kwaliteit van de kinderopvang het beste handhaven? En hoe kan handhaving bij het keukentafelgesprek bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening?

Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) biedt u al advies en ondersteuning bij deze en andere handhavingsvraagstukken. Doel hierbij is het verder versterken van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Om bestaande kennis en kunde – samen met u – verder te kunnen uitbouwen, ontwikkelde KCHN het handhavingsabonnement voor ons sociale domein. Uw gemeente kan hiermee op maat gebruikmaken van en deelnemen aan ons aanbod.