44 voorbeelden over preventie, toezicht en handhaving | Praktijkboek

Dit document is actueel.

Laatste wijziging: 14-10-2019

Hoe versterkt u in de kinderopvang de afstemming tussen toezicht en handhaving? Wat kunt u als toezichthouder rechtmatigheid Wmo doen als u ziet dat de signalen die u ontvangt ook andere vakgebieden raken? En hoe geeft u de samenwerking vorm bij de aanpak van problemen op vakantieparken? In dit document vindt u overwegingen bij deze en vele andere praktijkvoorbeelden. Wat deze voorbeelden met elkaar gemeen hebben, is dat ze het eigen domein vaak overstijgen.

Casussen

U vindt achtereenvolgens casussen die starten vanuit het perspectief van zorg, werk & inkomen, kinderopvang of een multidisciplinaire aanpak. Wat u zult merken tijdens het lezen, is dat veel zaken zich uiteindelijk bijna organisch verbreden naar andere terreinen. Problemen zijn vaak met elkaar verweven, te complex om alleen aan te pakken of hebben zich in een andere gedaante al eerder voorgedaan. Het zien van die samenhang en hier waar nodig naar handelen is de sleutel naar succesvol toezicht en handhaven.

Congres Handhaving en Naleving

De 44 voorbeelden komen rechtstreeks uit de praktijk. Ze zijn gebaseerd op de workshops die verschillende ketenpartners verzorgden op het congres ‘Toezicht en handhaving; vangrail van de samenleving’ van 3 oktober 2019. Daarmee biedt het u een praktisch inkijkje in het werk van uw collega’s dat u hopelijk stimuleert om uw plek binnen de keten verder te verbreden.