Publicatiedatum: 07-01-2020

Nieuws

Toezicht in 2020, wat staat ons te wachten? (ToeZine)

ToeZine zoekt aan het begin van het jaar nog even de bezinning op. Waar staat het toezicht en waar moet het heen? Toezichtexpert Rob Velders, bijzonder hoogleraar Toezicht Femke de Vries en directeur van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van VNG Ingrid Hoogstrate kijken nog een keer achterom. Hoe ging het met het toezicht in 2019? Maar ze blikken ook vooruit: waar moet de focus voor toezicht in 2020 nou écht op liggen?

Ingrid Hoogstrate zag hoe in 2019 de spanning tussen het delen van data en het bewaken van de privacy het nieuws bepaalde. "Een heel duidelijke trend afgelopen jaar was de spanning tussen het delen van data en de angst voor schending van privacy. Het belangrijkste voorbeeld is wel de rechtszaak die is aangespannen tegen het ministerie van SZW over het frauderisicosysteem SyRI. Dit systeem knoopt informatie aan elkaar, zodat fraudeurs er makkelijk uitgepikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de kinderbijslag en de gemeentelijke basisadministratie die gelinkt worden. Zo worden huishoudens gevonden die wel bijslag ontvangen, maar waar geen kinderen ingeschreven staan. De aanklagers vinden het systeem in strijd met de privacy. Het is heel interessant wat hier uit gaat komen, want zonder datavergelijking sta je als toezichthouder 1 – 0 achter."

Zorgfraude systematisch aanpakken

"2019 stond helaas ook in het teken van zorgcowboys. Graaiers die door misbruik van wet- en regelgeving rondom zorg zichzelf verrijkten en zorg daardoor steeds duurder maken. Toezichthouders, met name gemeenten, werden hierdoor overvallen. En de acties die volgden, stonden in het teken van opsporing. De aanpak van zorgcowboys zal in 2020 volwassen worden. De focus verschuift van puur opsporen naar preventieve maatregelen en aanpassingen in beleid en wet- en regelgeving, zodat fraude moeilijker wordt. Maar gemeenten kunnen dit niet alleen, daarvoor moeten ze beter samenwerken met ketenpartners in de zorg: van dataleveranciers en zorgverzekeraars tot politie en justitie."

Meer informatie

Lees het volledige artikel met daarin de interviews met toezichtexpert Rob Velders en bijzonder hoogleraar Toezicht Femke de Vries op ToeZine.