Integraal toezicht en handhaven

De tijd is rijp voor een toekomstbestendige rol van toezicht en handhaving, die verbonden is aan de veranderde integrale dienstverlening vanuit gemeenten. De grote opgaven die horen bij de toekomstbestendige rol richten zich op het versterken van de rol van toezicht en het verbinden van de diverse gemeentelijke domeinen. En op die manier handhaving en sanctionering zoveel mogelijk te voorkomen.

Met het 'Whitepaper toezicht en handhaving: vangrail van de samenleving' (pdf), opgesteld door VNG KCHN en Lysias Advies, wordt gemeenten handelingsperspectief geboden om te komen tot operationalisering van integraal toezicht en handhaving in het gemeentelijk domein. Uit het onderzoek van Lysias Advies blijkt dat in gemeenten al heel veel initiatieven worden ontplooid.

De bevindingen geven alle aanleiding om een leer- en ontwikkelprogramma op te zetten dat gemeenten helpt om onderling kennis, ervaringen en werkwijzen uit te wisselen. VNG KCHN start dit programma in september 2019 en laat de invulling van het programma aansluiten bij de lokale opgaven en wensen, maar gaat overkoepelende thema’s ook in samenwerking oppakken.

Uitgelicht

3 oktober 2019: Congres Handhaving en Naleving

U kunt zich nu aanmelden voor het congres Handhaving en Naleving op 3 oktober 2019 in Apeldoorn.