E-learning Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u voor de overheid werkt, werkt u vaak met persoonsgegevens. En die gegevens zijn privacygevoelig. Daarom is het belangrijk dat u de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent. In de AVG is op Europees niveau vastgelegd hoe u op een rechtmatige- en zorgvuldige manier met persoonsgegevens moet omgaan. Deze module neemt u met een helder stappenplan mee door de AVG.

Waarom?

Na het volgen van deze module kunt u zelf toetsen of de AVG van toepassing is en wat nodig is voor een juiste verwerking van persoonsgegevens in uw uitvoeringspraktijk. Zodat u in uw werkzaamheden AVG-proof bent.

Voor wie?

Deze module is bedoeld als een korte kennismaking met de AVG voor medewerkers van gemeenten, die vanuit hun functie persoonsgegevens verwerken.

Hoe?

U volgt deze e-learning module waar- en wanneer u wilt. Op een computer, tablet of mobiel, in uw eigen tempo. Na aanmelding ontvangt u de logingegevens, waarmee u direct start. ​

De kosten

De kosten per module bedragen € 39,95 exclusief btw (prijspeil 2019) per persoon. Tot 1 mei 2019 betaalt u een introductieprijs van € 35,- per persoon.

Heeft uw gemeente een Handhavingsabonnement bij VNG KCHN? Dan heeft u het recht om jaarlijks 8 modules kosteloos te volgen. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Stuur dan een e-mail naar naleving@vng.nl.