Leren en ontwikkelen

VNG KCHN verzorgt opleidingen, trainingen, masterclasses en andere bijeenkomsten die aansluiten op de vragen van gemeenten. Vragen van bestuurders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers en professionals in de uitvoering. Vaak gaat het om landelijke trainingen, maar in sommige gevallen gaat het om regionale bijeenkomsten. Desgewenst kan VNG KCHN ze incompany aanbieden en naar uw wensen inrichten.

Wanneer uw gemeente een Handhavingsabonnement heeft afgesloten dan kunt u veel trainingen kosteloos of met korting bijwonen.

Hieronder vindt u, per thema, een overzicht van alle trainingen en bijeenkomsten.

Zorg

Aanpak Fraudeonderzoek | 3-daagse training

U leert als beginner in deze materie om zelfstandig een onderzoek naar fraudesignalen op te zetten, te begeleiden en uit te voeren.

Gegevensuitwisseling tegengaan fraude Wmo/Jeugdwet

U leert welke gegevens u mag gebruiken bij het tegengaan van fraude in het sociaal domein. Na deze training kunt u hier direct verantwoord mee aan de slag.

Informatiebijeenkomst IKZ voor gemeenten

Op dinsdag 15 januari organiseren Team Zorg van VNG KCHN en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) bij Domstad in Utrecht een Informatiebijeenkomst IKZ voor gemeenten.

Werk en Inkomen

AVG en Participatiewet | Training

VNG KCHN biedt een incompany training van een halve dag aan over de AVG voor toezichthouders en uitvoerders van de Participatiewet.

Boetetafels | Regionale bijeenkomst

Tijdens deze regionale Boetetafels wisselt u kennis en ervaringen over de toepassing van de Fraudewet uit met collega’s van andere gemeenten én zijn er deskundigen en juristen aanwezig om uw vragen te bespreken.

Kinderopvang

Basistraining Toezichthouder Wet Kinderopvang

Bent u onlang begonnen als toezichthouder Wet kinderopvang? In deze 7-daagse training leert u de basis van het vak.

Basistraining Aanvraag en wijziging LRK

Gaat u zich voor uw gemeente bezighouden met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Deze training maakt u wegwijs in de processen van aanvraag en wijziging.

Basistraining: Toezicht en Handhaving

Bent u als gemeente-ambtenaar of GGD-medewerker belast met toezicht en handhaving kinderopvang? Met deze training legt u de basis voor uw werkzaamheden.

Vervolgtraining: Handhaving kinderopvang

In deze verdieping van onze basistraining toezicht en handhaving, maakt u aan de hand van casuïstiek kennis met o.m. de verschillende processen en juridische kaders.

Training 'Kinderopvang, hoe zat het ook alweer?'

In deze training breidt u uw kennis over toezicht en handhaving uit. Aan bod komen onder meer houderwijzigingen, de VOG RP en publiceren van besluiten.

Training Handhaafbaarheid van rapportages

Na deze training bent u in staat om beter handhaafbare rapportages op te stellen én om rapportages beter inhoudelijk te beoordelen. 

Multidisciplinair en integraal toezicht en handhaven

Huisbezoek, verslaglegging en registratie | Training

Na het volgen van deze training weet u onder welke wettelijke voorwaarden een huisbezoek wordt afgelegd en bent u bekend met de uitgangspunten voor het afnemen van een interview, een juiste verslaglegging en goede registratie.

Integraal toezicht en handhaven sociaal domein | Masterclass

Als bestuurder krijgt u inzicht in (én concrete handvatten voor het vormgeven van) integraal toezicht en handhaven in het sociaal domein.