Werkomgeving

|

Het VNG KCHN versterkt handhaving

Als VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) helpen we u met slim en effectief handhaven in het sociale domein (werk, inkomen, zorg en kinderopvang). We richten onze activiteiten primair op gemeenten. Onze ondersteuning leidt ertoe dat gemeenten hun activiteiten op het gebied van toezicht en handhaving – ondanks de vaak beperkte capaciteit – goed kunnen uitvoeren. Ook verkleinen we de kwaliteitsverschillen die tussen gemeenten bestaan.

Hoe we dat doen?

Allereerst adviseren en ondersteunen we gemeenten bij de implementatie van nieuwe wetgeving en wetswijzigingen. Hierbij kunt u denken aan de Participatiewet, de aanpassingen van de Fraudewet en veranderingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Maar ook aan de uitdagingen op het gebied van rechtmatigheid en kwaliteit binnen de Wmo2015 en Jeugdwet. Bij steeds meer gemeenten komt het complete sociale domein samen in wijk- of buurtteams. Het integraal vormgeven van handhaving in deze teams heeft dan ook een ‘status aparte’ binnen onze ambitie.

Daarnaast ontwikkelen we – samen met gemeenten en andere partners – innovatieve werkwijzen en instrumenten en helpen we gemeenten bij de uitvoering ervan. Voorbeelden hiervan zijn handhaving binnen sociale wijkteams, methodieken voor gedragsbeïnvloeding en instrumenten voor effectieve invordering.

Centraal in onze missie staat het verbinden van wetten, kennis en ervaring. Dit vindt u ook terug in onze kerntaken.

Organisatie

Sinds 1 januari 2016 werkt het VNG KCHN als onderdeel van de VNG. Vanaf 1 januari 2017 voor een deel als dochterbedrijf onder VNG Diensten bv. Deze positionering komt tegemoet aan de behoefte van gemeenten aan een stevig verankerd kenniscentrum met een sterke bestuurlijke verbinding. Aan de andere kant heeft het KCHN de flexibiliteit om te voldoen aan de toenemende vraag van gemeenten naar meer specialistische kennisoverdracht.

De activiteiten van het VNG KCHN worden centraal aangestuurd. Het werkterrein is verdeeld over 4 regio’s: Noord-Oost, Noord-West, Midden en Zuid. Kijk op het kaartje links voor het eerste aanspreekpunt in uw regio.

Naar de kerntaken van het VNG KCHN

Regio Noord-Oost Regio Noord-West Regio Midden Regio Zuid

VNG KCHN in uw regio

Op dit kaartje vindt u onder welke VNG KCHN-regio uw gemeente valt.

Vul de gemeente in

Vraag het VNG KCHN

Heb je vragen aan het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving?

Neem contact op

Over Naleving.net

Collega’s en kennis komen samen op deze digitale kennisbank.

Over Naleving.net
Lees hoe het werkt

Development
Version @versionNumber@.@versionRelease@.@versionUpdate@-@versionBuild@