In de media

11-02-2020
10-02-2020
06-02-2020
05-02-2020
04-02-2020

Onder het kopje 'In de media' vindt u een - niet uitputtend - overzicht van nieuws dat raakt aan handhaving en naleving in het sociaal domein uit andere (nieuws)bronnen, zoals bijvoorbeeld kranten, ketenpartners en gemeenten.

De artikelen op deze pagina geven niet de mening weer van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.