In de media

04-10-2019
Moldaviër is Pool 2.0 voor tuinbouwsector (Multidisciplinair handhaven)
25-06-2019
Ingrid Hoogstrate benoemd als directeur VNG KCHN (Integraal toezicht en handhaven)
20-12-2018

Onder het kopje 'In de media' vindt u een - niet uitputtend - overzicht van nieuws dat raakt aan handhaving en naleving in het sociaal domein uit andere (nieuws)bronnen, zoals bijvoorbeeld kranten, ketenpartners en gemeenten.

De artikelen op deze pagina geven niet de mening weer van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.