In de media

12-12-2019
Huisbezoeken en bedrijfsbezoeken in Overvecht (Multidisciplinair handhaven)
12-12-2019
11-12-2019
05-12-2019
05-12-2019

Onder het kopje 'In de media' vindt u een - niet uitputtend - overzicht van nieuws dat raakt aan handhaving en naleving in het sociaal domein uit andere (nieuws)bronnen, zoals bijvoorbeeld kranten, ketenpartners en gemeenten.

De artikelen op deze pagina geven niet de mening weer van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.