Werkomgeving

|

Ontwikkellab Poortwachtersfunctie Sociale Wijkteams

Dit jaar (2016) startte het VNG KCHN met het ontwikkellab De poortwachtersfunctie van Sociale Teams. 

Het doel is om - samen met deelnemende gemeenten - producten te ontwikkelen waarmee gemeenten handhaving en naleving als onderdeel van de dienstverlening van sociale teams kunnen vormgeven. Momenteel werkt het ontwikkellab aan de ontwikkeling van werkprocessen, waarbij het nadrukkelijk aandacht geeft aan de verbinding met handhaving. Naar verwachting zijn de eerste werkprocessen in november beschikbaar.

Op deze pagina vind je een overzicht van relevante documenten rond dit thema. In de kolommen vind je verwijzingen naar bestaande handreikingen en bronnen voor verdere verbreding en verdieping.

Ins & outs van handhaving in sociale wijkteams

Bij handhaving moet de zorg aan de cliënt gegarandeerd zijn | Artikel | okt. 17

Handhavers en sociaal werkers overbruggen cultuurverschillen | Artikel | dec. 16

Ontwikkellab handhaving en naleving Sociale Wijkteams | Aankondiging | jun. '16

'Handhaving en Sociale Wijkteams: verstandhuwelijk of echte liefde?' | Verslag Workshop | jan. '16

Handhaving en zachte heelmeesters | Blog | aug. '15

Sociale wijkteams: vertrouwenspersoon en/of handhaver? | Artikel | dec. '14

Privacy

Wijkteams worstelen met beroepsgeheim en privacy | Artikel | mei '16

Privacy, wil de echte autoriteit opstaan? | Blog | apr. '16

Gemeenten massaal de mist in met persoonsgegevens | Onderzoek | apr. '16

8 voorbeelden van privacyprotocollen voor wijkteams | Protocollen | mrt. '16

De klikplicht van de ambtenaar, de zwijgplicht van de hulpverlener | Blog | aug. '15

Community

In de community Sociale Teams | Poortwachtersfunctie op Naleving.net vind je meer informatie en verdere verdieping. Je kunt hier:

  1. Vragen stellen en beantwoorden
  2. Casuïstiek delen en lezen
  3. Discussiëren met collega's

Hiervoor moet je eerst inloggen of aanmelden.

 

 

Vraag het VNG KCHN

Heb je vragen aan het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving?

Neem contact op

Development
Version @versionNumber@.@versionRelease@.@versionUpdate@-@versionBuild@