Veelgestelde vragen handhavingsabonnement

 

1. Wat is de toegevoegde waarde van het abonnement? 

VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij handhaving en naleving in het sociale domein, onder meer vanuit subsidies van de ministeries van SZW en VWS. Vanuit gemeenten groeit de vraag naar toegepaste ‘handhavingskennis’. Kennis die inspeelt op actuele (regionale) ontwikkelingen en innovaties en die verder gaat dan het gesubsidieerde aanbod. Om aan deze behoefte tegemoet te komen én om te zorgen dat de dienstverlening bij het stoppen van een subsidie kan doorgaan, ontwikkelde VNG KCHN het handhavingsabonnement. VNG KCHN krijgt hiermee de ruimte om verdiepende dienstverlening te ontwikkelen en borgt dat bestaande kennis en expertise beschikbaar blijft.  

2. Wat is de waarde van het abonnement? 

De kosten voor het abonnement bedragen € 3.995,- excl. btw per gemeente per jaar. Wat betreft de waarde kunnen we u slechts een indicatie geven. Dat heeft ook te maken met de intensiteit waarmee u uiteindelijk gebruikmaakt van onze dienstverlening én de hiermee verkregen kennis. Het abonnement geeft uw gemeente onder meer onbeperkt toegang tot onze kennisbank (€ 1.200,-), 4 trainingen voor 2 personen (€ 3.120,-), 2 x een maatwerkadvies (€ 720,-), 4 uur juridisch advies (€ 400,-)  en 4 x deelname aan onze kennissessies door 2 personen (€ 600,-). Daarnaast kun u altijd bij ons terecht met uw vragen.

3. Welke rol speelt Naleving.net binnen het abonnement? 

Op Naleving.net vindt u verschillende soorten informatie. Allereerst vindt u een verzameling van relevant nieuws en onderzoeken uit verschillende bronnen. Daarnaast vindt u kennisproducten die VNG KCHN vanuit de subsidie ontwikkelde. Al deze informatie is vrij toegankelijk. Met een abonnement heeft u ook toegang tot kennisproducten die KCHN onder dat abonnement ontwikkelt. Denk aan handreikingen, stappenplannen, best practices, etc. Hetzelfde geldt voor de community’s. Daar kunt u – geïnspireerd door VNG KCHN – kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s over actuele thema’s. Naleving.net fungeert daarnaast ook als linking pin. U kunt via het beveiligde gedeelte van de site contact zoeken met collega’s op het gebied van handhaving en naleving in andere gemeenten.

4. Valt het abonnement niet onder de contributie die mijn gemeente aan de VNG betaalt? 

Nee, op dit moment valt de aanvullende dienstverlening van het abonnement niet onder de contributie. VNG KCHN ondersteunt gemeenten met ‘basisdienstverlening’ vanuit subsidies. Denk aan de handreiking Harmonisatie peuterspeelzalen, kennisbijeenkomsten over handhaving binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet en bouwstenen voor integrale handhaving in het sociaal domein. Extra dienstverlening valt onder het abonnement. U kunt het abonnement vergelijken met de betaalde dienstverlening die onze collega’s van VNG Academie aanbieden. Het is onbekend hoe dit er in de toekomst uit zal zien. VNG KCHN heeft in elk geval de drive om zijn uitgebreide dienstverlening hoe dan ook beschikbaar te stellen voor alle gemeenten. We zijn tenslotte een kenniscentrum van, voor en door gemeenten. Het abonnement is daar een uiting van.

5. Welke bijdrage wordt er nog meer verwacht van gemeenten? 

In het licht van het bovenstaande is het – naast een financiële bijdrage – de bedoeling dat gemeenten ook inhoudelijk bijdragen. Dat kan door het (laten) delen van best practices, door het gezamenlijk ontwikkelingen van kennis in bijvoorbeeld pilots, presentaties op kennisbijeenkomsten, etc. Zo creëren we samen een beweging die handhaving binnen het sociale domein bij alle gemeenten goed op de kaart zet.

6. Detacheert VNG KCHN ook professionals? 

VNG KCHN krijgt geregeld de vraag of het iemand kan leveren voor een bepaalde functie of taak. Het antwoord hierop is nee. We zetten vanuit al onze dienstverlening in op het versterken van de kennispositie en het zelflerend vermogen van gemeenten. Wij nemen geen taken over, maar ondersteunen gemeenten om de uitvoeringspraktijk zelf optimaal te kunnen organiseren en uitvoeren.

7. Heeft u nog meer vragen over ons abonnement? 

Laat ons die dan weten via ons contactformulier. We streven ernaar om uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden.